Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19 juli 2019.

Wij zijn ons er van bewust dat u op ons wilt kunnen vertrouwen, vooral als het gaat om de juiste omgang met uw persoonsgegevens. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om deze gegevens ten alle tijden te beschermen.

Deze pagina dient ervoor u te informeren over welke persoonlijke informatie wij verzamelen en om welke redenen. Zo begrijpt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is enkel en alleen van toepassing op de diensten van Sales Architects. U dient zich er dus van bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Wanneer u gebruik maakt van onze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. Sales Architects is zich bewust van het belang van uw privacy en behandelt alle persoonlijke informatie die u ons verschaft daarom strikt vertrouwelijk.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of in verband kunnen worden gebracht met u en gerekend worden tot uw privacy – uw persoonlijke informatie.

Doeleinden
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens voor marketing doeleinden. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verzamelen uw naam en e-mailadres indien u zich aanmeld of interesse toont in een van onze diensten. Om administratieve taken uit te kunnen voeren, verzamelen en verwerken wij bank- en betaalgegevens van onze klanten. Daarnaast worden overige (bedrijf)gegevens verwerkt en opgeslagen in een veilige omgeving.

Verzamelen van gegevens
Gebruik van onze diensten: Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken zoals hierboven beschreven.  Deze gegevens worden gebruikt om verschillende diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Sales Architects of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Marketingactiviteiten: We houden u graag op de hoogte, via bijvoorbeeld e-mails, nieuwsbrieven of gepersonaliseerde advertenties op apps en sites van andere partijen en Social Media. Wij gebruiken je persoonsgegevens dan om een contactmoment mogelijk te maken, maar ook voor het analyseren van behoeften en interesse. Deze analyses helpen ons namelijk om (potentiële) klanten te segmenteren op kenmerken en behoeften waardoor wij kunnen onderzoeken of u klant bij ons wilt worden. Daarnaast willen wij onze (potentiële) klanten zo persoonlijk mogelijk benaderen.

Verbeteren en innoveren: We analyseren uw persoonsgegevens als het gaat om het bezoeken van onze website en het lezen van onze content. Dit leidt namelijk tot nieuwe ideeën en oplossingen waardoor wij onze services kunnen verbeteren. Zo meten wij bijvoorbeeld hoe klanten onze website lezen, diensten gebruiken en wat het resultaat is van een campagne. Dan kunnen wij gericht onderdelen aanpassen en verbeteren indien dit nodig is.

Statistieken over organisaties die onze website bezoeken: Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar www.salesfeed.com.

Uitvoeren van overeenkomsten
Uw gegevens worden gedurende het vastleggen van een overeenkomst verzameld om tijdens de looptijd van een overeenkomst de volgende onderdelen te kunnen uitvoeren:

  • Wij kunnen contact met u opnemen
  • Eventuele aanvragen behandelen
  • Uw afgenomen producten en diensten beoordelen
  • Uw betaalopdrachten op orde brengen
  • Facturatie gegevens ten behoeven van de facturatie kunnen verwerken
  • Uw gegevens in onze administratie zetten en aanpassen indien er wijzigingen nodig zijn
  • Uw producten beheren

Sales Architects is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de contractant tegenover derden. In het kader van de overeenkomst zullen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen ter bescherming van de belangen van de contractant.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Sales Architects of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Derden
Uw persoonlijke informatie zal uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld wanneer het een wettelijke verplichting betreft of indien derden zijn betrokken bij het uitvoeren van onze diensten, zoals webapplicaties. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Indien bedrijven uw gegevens nodig hebben voor verwerking vanuit onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Periode van bewaring
Vanaf het moment dat de persoonsgegevens door u worden uitgewisseld worden deze binnen onze database en die van toegewezen derden opgeslagen. Zoals eerder besproken worden uw gegevens enkel en alleen gebruikt voor de doeleinden van Sales Architects. U kunt er ten alle tijden zélf voor kiezen ons te informeren om gegevens uit onze database te verwijderen. Indien er een overeenkomst loopt, wijken wij mogelijk af van de standaard procedure. Wij zijn namelijk afhankelijk van uw persoonsgegevens bij het opstellen van overeenkomsten. Lees meer hierover in onze algemene voorwaarden. Indien wij uw gegevens hebben en de overeenkomst geëindigd is, bewaren wij uw gegevens nog

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle (potentiële) klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid zich direct af te melden. Als u uw gegevens aan wilt passen of uw gegevens definitief uit onze opslag wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onze contactgegevens onderaan deze pagina.

Beveiliging van uw gegevens
Om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen nemen wij passende organisatorische en technische maatregelen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en vragen u dan ook contact met ons op te nemen indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik. Onze contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Cookies of vergelijkbare technieken
Bij het eerst bezoek aan onze website vragen wij toestemming over cookies en het plaatsen ervan. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website(s) wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies helpen ons te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Sales Architects of die van een derde partij. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Gebruik van cookies door SalesFeed Software
Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door SalesFeed software.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren continue of we aan dit privacybeleid voldoen en of onze procedures in lijn staan met de regels en wetgeving rondom het beschermen van persoonsgegevens. Neem gerust contact met ons op indien u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19 juli 2019.
Wij kunnen ons privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Veranderingen worden direct op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om onze website regelmatig te controleren op updates.

ActiveCampaign Partner DPA

Data processing addendum

Contactgegevens
Sales Architects, onderdeel van S. Logic B.V.
Vlasakkerweg 3B, 3811MR, Amersfoort
+316 14 42 46 30
[email protected]