Onze werkwijze

Jouw marketing- en sales is een productieproces, waarin sales geen black box is maar uit halfproducten bestaat. Door een systematische aanpak en een duidelijke oorzaak-gevolg analyse komen wij snel tot de kern van de knelpunten binnen jouw organisatie - en daar gaan we mee aan de slag.

De Theorie

De Theory of Constraints (TOC) streeft naar meer flow en stelt het verbeteren van de doorlooptijd daarom centraal. Kenmerkend voor TOC is systeemdenken: een supply chain is zo sterk als de zwakste schakel, de bottleneck. Die belemmering moet dus altijd worden opgezocht.

Daarnaast draait het bij TOC om het systematisch in kaart brengen van oorzaken en gevolgen, om vervolgens verbeterkansen te vinden. Het vinden van een oorzaak en het vaststellen van gevolgen daarvan, spoort snel en effectief bottlenecks in een proces op en geeft direct aanzet tot verbetering.

Breng je oorzaken en gevolgen systematisch in kaart, dan zal blijken dat slechts één of twee schakels een hefboomfunctie vervullen. Dus: één of twee oorzaken hebben meerdere gevolgen (soms tientallen). Door deze bottlenecks optimaal te verlichten of op te heffen en alle andere bedrijfsprocessen daaraan ondergeschikt te maken, kan de efficiency van een voortbrengingsproces sterk worden verbeterd. Snel en effectief.

Het proces

Structuur in je salesproces is de basis voor een schaalbare salesorganisatie. Schaalbaar betekent als het ware herhaalbaar – en een herhaalbaar proces helpt om de groeisnelheid van je business te bepalen.

Wij geloven in TOC en passen deze denkwijze en principes toe op gebied van sales. Een salesproces werkt als het ware hetzelfde een productieproces. Sales is dus geen black box, maar  bestaat als het ware uit halfproducten.

Met de gedachtegang van TOC en een systematische aanpak komen wij snel tot de belemmeringen voor bedrijfsgroei binnen organisaties. En daar gaan we mee aan de slag.

Design

We bouwen verder op datgene wat al werkt in jouw bedrijf. We gaan geen wiel uitvinden wanneer je er al een hebt.

Fundering

We zetten een fundering neer voor de lange termijn; ons doel is om je salesorganisatie schaalbaar te maken.

Groei

We veranderen je salescultuur. Onze overkoepelende resultaat is langdurige bedrijfsgroei groei.

We werken samen

Wanneer je besluit om je salesproces naar een hoger niveau te tillen met Sales Architects, is het belangrijk dat we samenwerken. Een wederzijds commitment, waarbij onze sales architecten elke dag bereikbaar zijn en zoveel mogelijk aanwezig zijn in je organisatie.

Jouw ondernemersvisie

Wij vinden het belangrijk dat we vertrekken vanuit jouw visie op je product, markt en organisatie.

Focus

Op de onderdelen die snel resultaat leveren, blijvend resultaat leveren, een belemmering zijn voor groei.

Energie en discipline

Energie omdat we alle potentie uit je product willen halen. Discipline omdat sales pas werkt met een strak ritme.

Sales Architects - Sales Design, Advies, Coaching & Projectmanagement

ONZE OVERTUIGING

Visie op ondernemen

Wij zijn van mening dat een ondernemer niet het salesproces moet uitvoeren én managen, tegelijk. Voorbij 2-3 salesmedewerkers heb je een professioneel proces nodig en zet je een aanjager in voor je salesteam. Ook vinden wij dat elk B2B bedrijf een schaalbaar salesproces nodig heeft. Een bedrijf zonder focus en structuur in zijn salesproces is gedoemd voor stagnatie. Bovendien, wil je jouw bedrijf verkoopbaar maken in de toekomst; dan kun je niet zonder een schaalbaar salesproces.

Onze samenwerking start met de Sales Design Sprint

Meer weten? Ga direct naar de pagina